زمان انتشار: 692 روز پیش

اختر؛ ستاره‌ای در انکار تاریکی

نویسنده : مدیر

روزنامه‌ی «اختر» که حدود یک قرن و نیم پیش در استانبول شروع به انتشار کرد، اولین نشریه‌ی منظّمی است که ایرانیان در خارج از کشور بنا نهادند. «اختر» یکی از مهم‌ترین روزنامه‌ها در تاریخ مطبوعات فارسی‌زبان است که نقش بزرگی در بیداری ایرانیان داشت.

دوران قاجار و مواجهه‌ی ایرانیان با مفاهیم مدرن، نقش مهمی در آینده‌ی سیاسی اجتماعی ایران در سال‌های بعد داشت. در این دوران، رابطه‌ی ایران با کشورهای اروپایی، که از دوران صفوی آغاز شده بود، به شکل چشمگیری گسترش یافت. در دوره‌ی فتحعلی‌‌شاه قاجار، دانشجویانی از ایران به کشورهای اروپایی فرستاده شدند و یکی از این دانشجویان به نام میرزا صالح شیرازی با خرید دستگاه چاپ و یادگیری کاربرد آن «کاغذ اخبار»، نخستین روزنامه‌ی‌ ایرانی، را در دوران محمد شاه منتشر کرد.